نتیجه ی جستجوی دانستنی ها در سفر های اتوبوسی

حقوق مسافر

مسافر هر شهری که میباشید بهتر است قبل از اقدام به سفر و خرید بلیط اتوبوس با حقوق خود به عنوان مسافر آشنا شوید.

قوانین خرید بلیط

هنگام خرید بلیط اینترنتی بلیط اتوبوس لازم است که قوانین و مقررات خرید بلیط را رعایت کنید. لطفا قبل از خرید، متن زیر را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

چیدمان صندلی

شما می توانید صندلی مورد نظر خود را به دلخواه انتخاب کنید. بسته به نوع اتوبوسی که با آن سفر میکنید چیدمان صندلی متفاوت است.